HOTLINE: 0982.262.842 | 0968.545.995

Ôn thi vào lớp 10 môn Vật Lý

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
32 bài giảng
415 phút
25 phút
82 phút
136 phút

Đề Vật Lý 01 theo cấu trúc đề thi ts 2021-2022.doc  

DE 5-5.doc  

25 phút
25 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm