HOTLINE: 0982.262.842 | 0968.545.995

Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
55 bài giảng
966 phút
120 phút
130 phút

DE ANH CHUNG I- CHINH THUC 2019.doc  
ĐỀ THI THỬ CHUYÊN N,P,T.docx  
ĐỀ THI THỬ T.A ĐẠI TRÀ 2019-2020.docx  
ĐỀ THI THỬ T.A ĐẠI TRÀ 2020-2021.docx  
ĐỀ THI THỬ T.A ĐẠI TRÀ 2021-2022.docx  
Exercises on Subject and Verb agreement.docx  
WORD FORMATION.docx  

135 phút

DE_THAM_KHAO_THI_TS_10_2021-2022_ENGLISH.pdf  
PRACTICE TEST 1_ LIVESTREAM 17.5.docx  

160 phút
28 phút
13 phút
43 phút
36 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm